Від партнерів
Від партнерів


Стан біоценозу кишечника у детей-реконвалесцентов ОКИ та шляхи корекції

Гострі кишкові інфекції є одним із перших місць у інфекційної патології дитинства: Республіка Казахстан їх поширеність становить 728 на 100 000 населення зі збереженням лідерства у структурі дитячої смертности.Що Розвивається при ОКИ дисбактеріоз робить важчою їх перебіг, сприяючи хронізації процесу формуванню наполегливих диарей, знижує ефективність проведеної терапії. Відомо, що в дітей з ОКИ, успішно лікувалися щодо токсикозу і эксикоза, не відзначається нормалізація дисбиотических реакцій, що зумовлює дистрофії, підвищенню частоти смертей від повторних ОКИ чи ГРЗ. Тим більше що, роботи, присвячені дисбактериозу при ОКИ в дітей віком, орієнтовані переважно на гострий період, тоді як систематичного вивчення дисбактеріозу в віддаленому періоді проведено був, що визначає актуальність даної работы.

Целью нашої роботи стало: Вивчити клинико-микробиологическую характеристику дисбактеріозу кишечника у детей-реконвалесцентов ОКИ, оцінку ефективності КВП (комплексний иммуноглобулиновый препарат) в комплексної терапії дисбактеріозу кишечника у детей.

В справжньої роботи представлений аналіз результатів клінічного обстеження 138 дітей від 1 місяці до 3 років, що були на стаціонарне лікування в ОКИБ р. Караганди з 1997 р. по 2000 р. з діагнозом ОКИ. Контролем служили 20 практично здорових малюків аналогічного віку. Дослідження мікрофлори кишечника проводилося у бактеріологічній лабораторії обласної СЕС, а біохімічні, імунологічні дослідження проводились науково-дослідному центрі КГМА.

В гострому періоді ОКИ Д-I ст. діагностований в 3,1% випадків, Д-II ст. – в 31,3%, Д-III ст. – в 65,6% випадків. Стан эубиоза ніхто встановлено. У періоді реконвалесценції Д-I ст. виявлено в 7,3% випадків, Д-II ст. – в 52,5% випадків, Д-III ст. – в 38% випадків. Нормалізація мікрофлори кишечника настала у 2,2% дітей. Отже, нами виявлено, що з хворих на ОКИ в гострому періоді переважає Д-III ст., а періоді реконвалесценції – Д-II ст. Але оцінці даних розширеного бактеріологічної аналізу калу, ми встановили, що у періоді реконвалесценції, попри позитивну динаміку із боку индигенной мікрофлори, має місце виражена активація УПФ, грибків роду Candida. З огляду на те що у літературі думка у тому, що важливе значення має саме виявлення УПФ, а асоціація цих мікроорганізмів, ми провели аналіз поєднання якісного зміни у складі E.coli (тобто. наявність гемолизирующих і лактозонегативных кишкових паличок), УПФ і грибків роду Candida,. Так, треба сказати, що у гострому періоді ОКИ асоціація зазначених мікроорганізмів було виявлено в 46,9% випадків, а періоді реконвалесценції – в 63,5% випадків. Так було в гострому періоді ОКИ й у періоді реконвалесценції найчастіше відзначалася асоціація якісного зміни у складі E.coli і УПФ (60% і 31%), поєднання цих змін з грибами роду Candida (26,7% і 31% соответственно).

Таким чином, нами вперше докладно вивчено стан біоценозу кишечника у детей-реконвалесцентов ОКИ і встановлено, що з 97,8% дітей, перенесли ОКИ, відновлення кишкового микробиоценоза на момент виписки хворого із стаціонару немає, зберігаються виражені порушення соматичного статусу, що потребує диспансеризації і проведення додаткової його корекції в періоді реабилитации.

Для порівняльного вивчення ефективності застосовуваних препаратів діти було поділено на 2 группы:

I група (n = 29) – отримала бифидумбактерин;

II група (n = 23) – разом із бифидумбактерином отримала КИП.

Каждая група, своєю чергою, поділили на підгрупи, залежно від рівня виразності дисбактеріозу кишечника. Проведені після курсу клинико-микробиологические засвідчили більшої ефективності застосування в комплексне лікування дисбактеріозу кишечника КИП.

Так, у І групі, одержували біфідумбактерін, позитивний клінічний ефект у 71,4% дітей, мали Д-II ст., і в 53,3% дітей, мали Д-III ст., в II групі – у 100% і в 91,7% дітей. Оцінка даних розширеного бактеріологічної аналізу калу показав, зміна мікробіологічних параметрів у позитивний бік у І групі зазначалося у 53,3% дітей, мали Д-II ст., і в 42,9% дітей, мали Д-III ст. У II групі, які у комплексі лікуванні КВП, позитивні зрушення в біоценозі кишечника встановлено у 100% дітей, мали Д-II ст. і в 63,7% дітей, мали Д-III ст., а нормалізація мікрофлори кишечника в 27,3% і 25% випадків кожної подгруппе.

Микробиологическое дослідження провели й у катамнезе через 1 місяць, яке виявило зміна мікробіологічних параметрів у позитивний бік у І групі однаково у 50% дітей, мали Д-II ст. і Д-III ст. у II групі – у 100% і 90% дітей соответственно.

Таким чином, отримані нами результати переконливо продемонстрували можливість корекції порушення біоценозу кишечника з допомогою комплексно лікування КВП, який надає позитивний вплив на мікробіологічний статус организма.

Исходя з викладеного вище, можна рекомендувати КВП в комплексне лікування дисбактеріозу кишечника.